Cases of Rhinoplasty

Online Service

Consultation & Reservation

shimmiantai@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

ข้อมูลการศัลยกรรมจมูก HOME - Cases of Rhinoplasty

인쇄하기

Print List
[เสริมจมูก]ทำให้จมูกยาวขึ้น

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2016-12-28 13:14:16

Hit.341

Reply.0

본문

คนที่มีจมูกสั้นสามารถดูเหมือนหน้าเด็กแต่ถ้าจมูกสั้นมากจนถึงเห็นรูจมูกได้ก็ไม่สวย

กรณีทำให้จมูกยาวขึ้น ใช้กระดูกอ่อนตัวเองเช่นกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกจะดี

ส่วน กรณีจมูกสั้นลงแล้วเนื่องจากการเปลี่ยนรูปทรง ปกติใช้กระดูกอ่อนซี่โครง

인쇄하기

Print List