Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

목록

Total 634 / 11page
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi diều hâu. Ảnh sau là hình thức 3 năm trôi qua.​ 
  No.534 I 2017-12-12 I 4 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng và sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là hình thức 1 năm 6 tháng tr..
  No.533 I 2017-12-12 I 5 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng và sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là hình thức 3 năm trôi qua. ..
  No.532 I 2017-11-28 I 7 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng và sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là hình thức 1 năm 2 tháng tr..
  No.531 I 2017-11-28 I 5 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình đầu mũi thấp và ghồ ghề. Bệnh nhân này nhận phẫu thuật bằng sử dụng sụn tai..
  No.530 I 2017-11-28 I 4 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng bằng sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần rồi qua..
  No.529 I 2017-11-28 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi có tác dụng phụ Filler. Ảnh 'sau' là hình thức 3 năm trôi qua. ​Và bệnh..
  No.528 I 2017-11-28 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình sửa mũi điều hâu và dài của mũi  Ảnh 'sau' là hình thức 2 tháng trôi q..
  No.527 I 2017-11-28 I 5 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng. Ảnh 'sau' là hình thức 9 tháng trôi qua. ​ 
  No.526 I 2017-11-28 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình sửa đầu mũi cao. Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần trôi qua. ​ 
  No.525 I 2017-11-28 I 3 I 0
게시물 검색