Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

목록

Total 550 / 6page
  HÌnh ảnh minh họa cho ca phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi to.
  No.500 I 2014-07-31 I 137 I 0
  Đây là hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi cho bệnh nhân đã từng phẫu thuật 1 lần nhưng vật cấy bị lộ ra ngoài.
  No.499 I 2014-07-31 I 126 I 0
  Hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật sửa mũi to và thấp
  No.498 I 2014-07-31 I 128 I 0
  Đây là hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi cho bệnh nhân đã từng phẫu thuật 1 lần nhưng vật cấy bị lộ ra ngoài.
  No.497 I 2014-07-31 I 101 I 0
  Hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật nâng mũi thẩm mỹ
  No.496 I 2014-07-25 I 118 I 0
  Sửa mũi lệch và gãy.
  No.495 I 2014-07-25 I 119 I 0
  Phẫu thuật nâng mũi và chỉnh hình mũi.
  No.494 I 2014-07-25 I 123 I 0
  Hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật nâng mũi và chỉnh sửa lỗ mũi không cân xứng.
  No.493 I 2014-07-25 I 129 I 0
  Sửa mũi bị tổn thương sụn trọng lực bằng sụn sườn tự thân.
  No.492 I 2014-07-25 I 56 I 0
  Hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật sửa mũi diều hâu
  No.491 I 2014-07-25 I 44 I 0
게시물 검색