Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

목록

Total 634 / 6page
  Trên đây là ví dụ phẫu thuật chỉnh hình mũi diều hâu và mũi hơi bị cong.Ảnh 'sau' là hình thức 2 tháng trôi qua. ​ ​ 
  No.584 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Đây là ví dụ chỉnh sửa đầu mũi bị hoài tử sau phẫu thuật.Ảnh 'sau' là hình thức sau phẫu thuật 1 năm 3 tháng trôi qua.​ 
  No.583 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là hình thức 4 năm trôi qua. ​ 
  No.582 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là hình thức 2 năm trôi qua. ​ 
  No.581 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là hình thức 1 tháng trôi qua. ​ 
  No.580 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Đây là ví dụ tái cấu trúc lại mũi sử dụng khúc bì của trán sau mũi bị hoại tử.Ảnh 'sau' là hình thức 2 năm trôi qua. 
  No.579 I 2018-01-06 I 4 I 0
  Đây là ví dụ giẫu đi lỗ mũi xấu sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần trôi qua.​ 
  No.578 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Mũi bị co cứng mà có vết lõm cần phẫu thuật cắt da.Đây là ví dụ sau 3 tháng làm phẫu thuật mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.​ 
  No.577 I 2018-01-06 I 3 I 0
  Bẹnh nhân này bị co cứng nặng nên được phẫu thuật gần như tái cấu trúc lại mũi sử dụng sụn ngực. 
  No.576 I 2017-12-30 I 4 I 0
  Hình ảnh khách hàng với chỉnh hình mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là hình thức 1 tháng trôi qua. ​ 
  No.575 I 2017-12-30 I 4 I 0
게시물 검색