Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

인쇄하기

Print List
Phẫu thuật nâng mũi sử dụng sụn sườn (phẫu thuật thí điểm tại Việt Nam)

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2011-09-02 11:24:00

Hit.1,649

Good.0

Reply.0

본문

(Thư của bác sĩ phụ trách phẫu thuật từ phía Việt Nam gửi cho bác sĩ Jung của bệnh viện Shimmian)
 
Dear Dr Jung,
With your assistance, our recent conference has reaped a success that has never made before. All of us were very happy. Your work has made a stamp on the development of modern Asian rhinoplasty of Viet Nam. We need more rhinoplasty workshops in the future and your help is indispensable. We hope that you and your staff can come back to Viet Nam.
Your patient is going very well. The result is perfect even it was a difficult case. I attach here her photo pre and post-op.
Thank you for the kind invitation about the International Rhinoplastic workshop in November, Seoul. I will be there. I will ask my colleagues go with me. Thanks again for your invitation, See you in Seoul.
Best regards,......... 
Dr Le Hanh

Tạm dịch:
Thưa bác sĩ Jung,
Với sự cộng tác của bác sĩ, Hội thảo của chúng ta đã thành công rực rỡ, một kết quả mà chúng tôi chưa bao giờ có trước đây. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng. Cuộc phẫu thuật của bác sĩ đã đặt một dấu ấn rất quan trọng cho sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại tại Việt Nam. Chúng tôi cần hơn nũa những hội thảo, giao lưu phẫu thuật trong tương lai và đặc biệt không thể thiếu sự giúp đỡ của bác sĩ. Chúng tôi hi vọng bác sĩ và những cộng sự có thể quay trở lại Việt Nam vào một ngày không xa.
Bệnh nhân của bác sĩ đang hồi phục rất tốt. Kết quả thật hoàn hảo dù đây là 1 ca phẫu thuật rất khó. Tôi gửi kèm đây hỉnh ảnh của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật.
Cảm ơn lời mời của bác sĩ về việc tham dự hội thảo vào háng 11 tại Seoul. Chúng tôi nhất định sẽ tham dự. Tôi cũng sẽ mời các cộng sự cùng đi. Cảm ơn 1 lần nữa về lời mời của bác sĩ. Hẹn gặp lại tại Seoul
Thân ái
Le Hanh

인쇄하기

Print List