Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

인쇄하기

Print List
Sửa mũi bị lộ vật cấy

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2014-07-31 12:23:52

Hit.114

Good.0

Reply.0

본문

Đây là hình ảnh minh họa cho ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi cho bệnh nhân đã từng phẫu thuật 1 lần nhưng vật cấy bị lộ ra ngoài.

인쇄하기

Print List