• เคสตัวอย่างล่าสุด
 • ข้อมูลการศัลยกรรมจมูก
 • ผลลัพธ์ที่ได้
 • ผลข้างเคียง
 • [ [ศัลยกรรมจมูกที่เสียรูปร่าง] ]
  คือศัลยกรรมจมูกที่เสียรูปร่าง เป็นภาพหลังทำศัยกรรมหลังจาก6เดือนแล้วค่ะ​
 • [ [ศัลยกรรมแก้ไข] ศัลยกรรมแก้ไขผนังกั้นจมูกห้อยเกินไป ]
  ​เคสศัยกรรมแก้ไขสันจมูกที่ยาวให้สั้นลง เป็นภาพหลังทำศัยกรรม 4 ปี 
 • [ [จมูกงุ้ม] แก้ไขสันจมูกงองุ้มและเบี้ยว ]
  เคสตัวอย่างศัลยกรรมแก้ไขจมูกในกรณีที่มีสันจมูกงองุ้มและเบี้ยว โดยไม่ได้ใส่อะไรเลย เป็นภาพหลังศัลยกรรม 2 อาทิตย..
 • [ [ศัลยกรรมแก้ไข] ศัลยกรรมจมูกที่เสียรูปร่าง ]
  เคสที่ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปร่างโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครง เป็นภาพหลัง 2 อาทิตย์แล้ว 
 • [ [ศัลยกรรมแก้ไข] ศัลยกรรมจมูกที่เสียรูปร่าง ]
  เคสที่ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปร่างโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครง เป็นภาพหลัง 2 อาทิตย์แล้ว 
 • [ [ศัลยกรรมแก้ไข] ศัลยกรรมจมูกที่เสียรูปร่าง ]
  เคสที่ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปร่างโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครง เป็นภาพหลัง 2 ปีแล้ว 
 • [ [เสริมจมูก]ทำให้จมูกยาวขึ้น ]
  คนที่มีจมูกสั้นสามารถดูเหมือนหน้าเด็กแต่ถ้าจมูกสั้นมากจนถึงเห็นรูจมูกได้ก็ไม่สวยกรณีทำให้จมูกยาวขึ้น ใช้กระดูก..
 • [ รูจมูกไม่เท่ากัน ]
  มีหลายสาเหตุที่ทำให้รูจมูกเกิดการเปลี่ยนรูป ก็เลยต้องแก้ไขรูจมูกตามสาเห็ตุเป็นภาพหลังศัลยกรรมแล้ว 7ปี
 • [ รอยแผลที่ปลายจมูก ]
  บางครั้ง เคศศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปทรงต้องปีกปลายจมูกมีบางครั้งมีรอยแผลที่ปลายจมูกอย่างเห็นได้ในรูปนี้ถ้าม..
 • [ จมูกที่เสียรูปทรง ]
  เคศศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปทรงรูปหลังศัลนกรรม เห็นรอยแผนได้ที่ปีกจมูกค่ะหากจมูกเสียรูปทรงมากมายแล้ว ต้องตัด..
 • [ ปากแหว่งเพดาน ]
  เคศตัวอย่างแก้ปากแหว่งเพดานกรณีปากแหว่งเพดาน แนะนำผ่าตัดหลังอายุ17ปีค่ะส่วนใหญ่หลังจากผ่าตัดครั้งที่1 ผ่าตัดอี..
 • [ จมูกที่กว้าง อ้วนๆ ]
  เคศตัวอย่างจมูกที่กว้าง อ้วนๆสามารถจมูกดูเล็กลงโดยทำให้ดั้งจมูกและปีกจมูกเล็กลงและทำให้ความยาวของจมูกสั้นลงด้ว..
 • [ ผลลัพธ์หลังการศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูก ]
  ภาพก่อนและหลังเข้ารับการศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกซึ่งก่อนเข้ารับการศัลยกรรม ปลายจมูกจะมีลักษณะใหญ่และสั้นโดยแก้ไขด..
 • [ ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดครั้งแรก ]
  ในครั้งแรกเราได้ทำการแก้ไขในส่วนของจมูกและปากที่เกิดจากอาการปากแหว่งเพดานโหว่โดนในครั้งที่สองเราจะทำการแก้ไขใน..
 • [ ผลการศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปร่าง ]
  เป็นภาพผลของการรับการศัลยกรรมครั้งแรกคะหลังจากจมูกได้รับผลข้างเคียงจากการศัลยกรรมในแบบที่ผิดจึงทำให้จมูกเสียรู..
 • [ ผลการทำศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกใหญ่ ]
  ภาพนี้เป็นภาพหลังเข้ารับการศัลยกรรมแล้ว 2 ปีคะผู้เข้ารับการศัลยกรรมต้องการแก้ไขปลายจมูกที่ดูบวมใหญ่ให้เล็กลงรว..
 • [ ผลการทำศัลยกรรมแก้ไข ]
  ผู้เข้ารับการศัลยกรรมรายนี้จมูกเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเกิดขึ้นจึงเข้ารับการศัลยกรรมแก้ไขกับทางเราแต่ก็ยังต้องทำก..
 • [ ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เสียรูปร่าง ]
  -ภาพแรก- เข้ารับการรักษาครั้งแรก-ภาพที่ 2- หลังเข้ารับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลท้องถิ่น-ภาพที่ 3- หลังเข้ารับการผ่..
 • [ Silicone surgery ]
  This person had undergone revised surgery 21years after the first surgery with silicone. The pointed arrow is..