Notices & Activities

Online Service

Consultation & Reservation

shimmiantai@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

ข่าว HOME - Notices & Activities

인쇄하기

Print List
สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ช่อง MBC "PD Notebook" (ครั้งที่ 2)

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2015-07-01 11:55:11

Hit.125

Reply.0

본문


สัมภาษณ์รายการ PD Notebook ตอน "ฟิลเลอร์ผิดกฎหมาย" (ครั้งที่ 2)

เนื่องจากรายการโทรทัศน์ช่อง MBC ได้ติดต่อขอเข้ามาสัมภาษณ์ถ่ายทำรายการเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์ผิดกฎหมาย
ทางทีมถ่ายทำจึงได้เข้ามาถ่ายทำเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้มาถ่ายทำตอนที่คุณหมอจองกำลังให้คำปรึกษา
กับผู้ที่ได้รับความลำบากหลังเคยรับการฉีดฟิลเลอร์ผิดกฎหมาย


โดยคุณหมอได้ฟังเรื่องจากคนไข้ก่อน
หลังจากนั้นจึงเริ่มดูสภาพจมูกและให้คำปรึกษา

นอกจากนี้เพื่อให้รายการได้มีข้อมูลมากยิ่งขึ้น
คุณหมอยังได้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้ที่มีปัญหาจากการฉีดฟิลเลอร์ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน


인쇄하기

Print List