Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

목록

Total 635 / 1page
 • BEST

  (Thư của bác sĩ phụ trách phẫu thuật từ phía Việt Nam gửi cho bác sĩ Jung của bệnh viện Shimmian) Dear Dr Jung, With your ass..
  I 2011-09-02 I 1622 I 0
  Đây là ảnh sau phãu thuật sửa mũi lại sử dụng sụn ngực.Bệnh nhận này đã phẫu thuật lần thứ nhất 3 năm trước. Ảnh bên phải là 1 thá..
  No.634 I 2018-03-12 I 13 I 0
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi bị co rút sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là1 tháng trôi qua.​  
  No.633 I 2018-01-29 I 37 I 0
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi có supratip và mũi thấp.Ảnh 'sau' là 4 năm trôi qua. ​ 
  No.632 I 2018-01-29 I 34 I 0
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi diều hâu và mũi bị cong.Ảnh 'sau' là 1 tháng trôi qua.​ 
  No.631 I 2018-01-29 I 33 I 0
  ​Sau phẫu thuật mũi bị co rút lần thứ nhất 1 tháng.Mũi bị co rút nhiều thì phải làm phẫu thuật một lần nữa.​ 
  No.630 I 2018-01-22 I 35 I 0
  ​Đây là ví dụ nâng mũi.Sau phẫu thuật nâng mũi 5 năm​. 
  No.629 I 2018-01-22 I 36 I 0
  ​Đây là ví dụ chỉnh hình mũi bị co rút sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là 5 năm trôi qua.​ 
  No.628 I 2018-01-22 I 30 I 0
  ​Đây là ví dụ chỉnh hình mũi bị co rút sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là 1 năm trôi qua.​ 
  No.627 I 2018-01-22 I 20 I 0
  ​Đây là phẫu thuật làm cột mũi ngắn.Ảnh 'sau' là 1 năm trôi qua.​ 
  No.626 I 2018-01-22 I 20 I 0
게시물 검색