• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật trường hợp có tác dụng phụ sau tiêm filler ]
  Sau được tiêm filler da bị gập ghềnh và lỗ mũi bên trái bị đào.Điều chỉnh lỗ mũi hai bên giống nhau.​ 
 • [ Phẫu thuật mũi bị tụt sụn ]
  Phẫu thuật mũi bị tụt sụn; được sử dụng sụn xương sườnSau 1 năm 8 tháng phẫu thuật 
 • [ Phẫu thuật điều chỉnh mũi diều hâu ]
  Phẫu thuật điều chỉnh mũi diều hâu và sống mũi hẹpSua 1 tháng được phẫu thuật.​ 
 • [ Phẫu thuật mũi to ]
  Phẫu thuật mũi thu nhỏ và mũi lệchSau 8 tháng được phẫu thuật -được sử dụng Gore-tex​ 
 • [ Phẫu thuật mũi diều hâu ]
  1 tháng sau phẫu thuật điều chỉnh mũi diều hâu và mũi lệch 
 • [ Phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch ]
  5 năm sáu phẫu thuật sứt môi hờ hàm ếch