• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật thẩm mỹ ]
  Sửa lại mũi vì silicon được xemSửa mũi tư niên hơnSau 2 tuần được sử dụng Gore-tex​ 
 • [ Sửa lại mũi bị tụt sụn ]
  Sau 1 tháng sửa mũi, được sử dụng sụn xương sườn 
 • [ Phẫu thuật mũi đẹp | Mũi nâng cao lên và làm dài ]
  2 tuần sau sửa mũi 
 • [ Sửa mũi lại | Mũi bị tụt sụn ]
  1 năm 4 tháng sáu sửa lại mũi tụt sụnĐược sử dụng sụn xương sườn​ 
 • [ Điều chỉnh mũi diều hâu và mũi hình mũi tên ]
  2 tuần sau sửa mũi, được cắt xương và sử dụng sụn vách ngăn và sụn vành tai 
 • [ Phẫu thuật mũi đẹp | Điều chỉnh mũi bọc sụn ]
  2 tuần sua sửa mũi bọc sụn. Được sử dụng sụn xương sườn