• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Điều chỉnh mũi bọc sụn ]
  Điều chỉnh cánh mũi và đầu mũi dài10 năm sáu phẫu thuật​ 
 • [ Mũi bọc sụn ]
  Điều chỉnh mũi bọc sụn và mũi diều hâu 
 • [ Điều chỉnh mũi diều hâu ]
  Điều chỉnh mũi diều hâu17 năm sau​ 
 • [ Mũi bị tụt sụn ]
  Điều chỉnh mũi bị tụt sụn4 năm sau phẫu thuậtĐược sử dụng sụn xương sườn​ 
 • [ Mũi bị lệch và diều hâu ]
  Điều chỉnh mũi bị lệch và diều hâu2 tuần sau phẫu thuật​ 
 • [ Mũi sứt môi hở hàm ếch ]
  Được sử dụng sụn xương sườn1 tháng sau phẫu thuật​