• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi | Phẫu thuật dài mũi ]
  Ảnh 'sau' là hình thức 9 tháng trôi qua.​
 • [ Phẫu thuật thẩm mỹ | phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi ]
  Ảnh 'sau' là hình thức 2 tháng trôi qua. 
 • [ Mũi bị co cứng | phẫu thuật mũi bị co cứng ]
  ​Đây là phẫu thuật mũi bị co cứng sử dụng sụn ngực.Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần trôi qua.​ 
 • [ Phẫu thuật sửa mũi lệch | chỉnh hình mũi lệch ]
  ​Đây là ví dụ chỉnh hình mũi lệch và có viêm mũi.Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần trôi qua.​ 
 • [ Mũi bị co cứng ]
  Đây là ví dụ phẫu thuật dài cột mũi do mũi bị co cứng. 
 • [ Mũi diều hâu | lỗ mũi mất cân đối và mũi diều hâu ]
  ​Đây là ví dụ chỉnh hình lỗ mũi mất cân đối ở chính diện và mũi diều hâu.Ảnh 'sau' là hình thức 2 tuần trôi qu..