• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Tái phẫu thuật - sửa mũi bị tác dụng phụ từ L-silicon của phẫu thuật t… ]
   Phẫu thuật sửa tác dụng phụ từ L silicon - đầu mũi bj đỏ, đột xuất, cánh mũi bị chảy. Sứa sống mũi ..
 • [ TÁI PHẪU THUẬT ]
  Tái phẫu thuật mũi bị cong và bủn rủn bởi vì silicon từ phẫu thuật trước. Sống mũi - sửa bằng Goretex, đầ..
 • [ Phẫu thuật tái cấu tạo cấu trúc ]
  Một trong những nguyên nhân của phẫu thuật tái cấu tạo cấu trúc là ung thư da. Đây là hình ảnh của bệnh n..
 • [ Phẫu thuật loại bỏ filler. ]
   Sau phẫu thuật loại bỏ filler, Đã sửa sống mũi bằng sụn xương sườn, đầu mũi bằng sụn vách ngăn + sụ..
 • [ Phẫu thuật sửa mũi bị tụt sụn nặng(Phẫu thuật lần thứ nhất) ]
   Trường hợp sửa mũi bị tụt sụn nặng. 10 tháng sau phẫu thuật lần thứ nhất dùng sụn xương sườn. ..
 • [ Tái phẫu thuật Silicon ]
  Trường hợp tái phẫu thuật cho mũi bị cong và có khí sắc phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì Silicon từ phẫu thuật t..