• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ phãu thuật sửa mũi lại | Mũi bị co rút ]
  Đây là ảnh sau phãu thuật sửa mũi lại sử dụng sụn ngực.Bệnh nhận này đã phẫu thuật lần thứ nhất 3 năm trước. Ả..
 • [ Mũi bị co rút ]
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi bị co rút sử dụng sụn ngực. Ảnh 'sau' là1 tháng trôi qua.​  
 • [ Phẫu thuật nâng mũi ]
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi có supratip và mũi thấp.Ảnh 'sau' là 4 năm trôi qua. ​ 
 • [ Mũi diều hâu | Chỉnh hỉnh mũi diều hâu và mũi bị cong ]
  Đây là ví dụ chỉnh hình mũi diều hâu và mũi bị cong.Ảnh 'sau' là 1 tháng trôi qua.​ 
 • [ Mũi bị co rút ]
  ​Sau phẫu thuật mũi bị co rút lần thứ nhất 1 tháng.Mũi bị co rút nhiều thì phải làm phẫu thuật một lần nữa.​&n..
 • [ Phẫu thuật nâng mũi ]
  ​Đây là ví dụ nâng mũi.Sau phẫu thuật nâng mũi 5 năm​.