• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật tái thiết mũi lại ]
  Phẫu thuật tái thiết mũi lại sau mũi bị tụt sụnĐược sử dụng sụn xương sườn và da trán1 tháng sau phẫu thuật th..
 • [ Phẫu thuật mũi bị tụt sụn ]
  1 năm 1 tháng sau phẫu thuật mũi bị tụt sụn, được sử dụng sụn xương sườn. 
 • [ 2 tuần sau phẫu thuật mũi diều hâu và mũi lệch ]
  1 năm 6 tháng sau phẫu thuật mũi diều hâu và mũi lệch 
 • [ Phẫu thuật mũi diều hâu và mũi lệch ]
  2 tuần sau phẫu thuật mũi diều hâu và mũi lệch 
 • [ Phẫu thuật mũi hình mũi tên ]
  2 tuần sau phẫu thuật mũi hình mũi tên 
 • [ Mũi bị tụt sụn ]
  2 tháng sau phẫu thuật mũi bị tụt sụn sử dụng sụn xương sườn, trường hợp sống mũi bị hõm vào nặng