• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật sửa mũi bị cong và béo ]
   Trường hợp mũi bị cong và béo. Sau 1 tháng phẫu thuật.  
 • [ Phẫu thuật xây dựng mũi lại ]
    Trường hợp xây dựng mũi lại bằng sụn xương sườn và ghép da trán. Đây là hình của ph..
 • [ Mũi bị diều hâu và cong ]
   Trường hợp sửa mũi bị diều hâu và cong. 1 năm sau phẫu thuật.  
 • [ Mũi bị tụt sụn ]
  Phẫu thuật chính sửa mũi trong trường hợp lỗ mũi khȏng đối xứng​ do mũi bị tụt1 tháng sau phẫu thuật /Dùng sụn..
 • [ Phẫu thuật xây dựng lại mũi | Mũi bị sụp đổ vì filler ]
   Trường hợp xây dựng lại mũi bị sụp đổ vì filler.  2 tuần sau phẫu thuật lần thứ ba. 
 • [ Phẫu thuật xây dựng lại mũi | Mũi bị sụp đổ ]
   Trường hợp xây dụng lại mũi bị sụp đổ​ từ khi nhỏ. Phẫu thuật xây dựng lại mũi cần làm 3 lần í..