• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật loại bỏ filler. ]
   Sau phẫu thuật loại bỏ filler, Đã sửa sống mũi bằng sụn xương sườn, đầu mũi bằng sụn vách ngăn + sụ..
 • [ Phẫu thuật sửa mũi bị tụt sụn nặng(Phẫu thuật lần thứ nhất) ]
   Trường hợp sửa mũi bị tụt sụn nặng. 10 tháng sau phẫu thuật lần thứ nhất dùng sụn xương sườn. ..
 • [ Tái phẫu thuật Silicon ]
  Trường hợp tái phẫu thuật cho mũi bị cong và có khí sắc phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì Silicon từ phẫu thuật t..
 • [ Mũi bị tụt sụn ]
   Phẫu thuật sửa mũi bị tụt sụn dùng sụn xương sườn, 2 tuần sau phẫu thuật. 
 • [ Phẫu thuật sửa mũi bị tụt sụn ]
   Trường hợp phẫu thuật sửa mũi bị tụt sụn.Sửa cánh mũi bằng sụn xương sườn và sụn vách ngăn.2 tháng sau p..
 • [ Sửa mũi lại (Tái phẫu thuật) ]
   1 tháng sau phẫu thuật. Phẫu thuật cắt xưng Giữa hai lông mày​ - Dùng màng xương​Đầu mũi ..