• Các hình ảnh phẫu thuật gần đây
 • [ Phẫu thuật chỉnh hình mũi diều hâu và bị cong ]
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi diều hâu và bị cong. Ảnh sau là hình thức 2 tuần tr..
 • [ Phẫu thuật nâng mũi cao ]
  Đây là ảnh trước và sau của một khách đã được phẫu thuật nâng mũi tại Shimmian. Ảnh sau la hình thức 6 th..
 • [ Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mũi ]
  Khách này có lỗ mũi mất cân đối vì bị tai nạn khi nhỏ.Ảnh sau là hình thức 2 tháng trôi qua.
 • [ Phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng ]
   Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng.  Ảnh 'sau' là hình thức ..
 • [ Phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng ]
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật chỉnh hình mũi bị co cứng.Ảnh 'sau' là hình thức 10 tháng trôi qua.&nbs..
 • [ Phẫu thuật mắt và mũi ]
  Đây là ảnh trước và sau của phẫu thuật mở rộng góc mắt và phẫu thuật chỉnh hình mũi bị cong.