Các hình ảnh phẫu thuật gần đây

Online Service

Consultation & Reservation

nosejung@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

BEFORE & AFTER

 

 

인쇄하기

Print List
phãu thuật sửa mũi lại | Mũi bị co rút

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2018-03-12 17:45:38

Hit.46

Good.0

Reply.0

본문

Đây là ảnh sau phãu thuật sửa mũi lại sử dụng sụn ngực.

Bệnh nhận này đã phẫu thuật lần thứ nhất 3 năm trước. Ảnh bên phải là 1 tháng sau phẫu thuật lần thứ 2 ở Bệnh Viện Thẩm Mỹ SHIMMIAN.​ 

인쇄하기

Print List